Информация | Екип | Анотация | Публикации | English


Водеща организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките

Ръководител на проекта:

 • Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Членове:

 • Проф. д-р Михаил Матвеев
 • Доц. д-р Олимпия Роева
 • Доц. д-р Таня Пенчева
 • Доц. д-р Людмила Тодорова
 • Доц. д-р Митко Петров
 • Доц. д-р Татяна Илкова
 • Гл. ас. д-р Вася Атанасова
 • Гл. ас. д-р Петър Василев
 • Ас. д-р Мария Ангелова
 • Гл. ас. д-р Нора Ангелова
 • Евгений Маринов, докторант
 • Ас. д-р Ваня Георгиева
 • Д-р Валентина Игнатова, външен участник, Национална кардиологична болница, София
 • Гл. ас. д-р Симеон Рибагин
 • Дафина Петкова, докторант
 • Ас. д-р Николай Икономов, външен участник, Институт по математика и информатика – Българска академия на науките

Партньорска организация: Университет „Проф. А.Златаров“ – партньор

Ръководител на екипа:

 • Проф. д-р Евдокия Сотирова

Членове:

 • Проф. д-р Сотир Сотиров
 • Доц. д-р Ивелина Вардева
 • Гл. ас. д-р Тодор Костадинов
 • Гл. ас. д-р Лилия Станева
 • Гл. ас. д-р Веселина Бурева
 • Гл. ас. д-р Деян Мавров
 • Ас. д-р Величка Транева
 • Иван Георгиев, докторант

Партньорска организация: Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките

Ръководител на екипа:

 • Доц. дн Любка Дуковска

Членове:

 • Проф. д-р Стефка Фиданова
 • Доц. д-р Пенчо Маринов
 • Гл. ас. д-р Янчо Тодоров
 • Ас. д-р Ирина Радева
 • Гл. ас. д-р Величко Джамбов
 • Бистра Захариева, докторант