Software

Самостоятелно приложение на Java – ICrAData

Приложението работи под Windows/Linux и изисква инсталация на Java от тук. Моля прочетете документацията: упътване, алгоритми.
Автор: Николай Икономов.

 • Версия 20180514
  • v1.2 (ZIP, 3.95 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20180316
  • v1.1 (ZIP, 3.69 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20180125
  • v1.0.0 (ZIP, 3.60 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20171112
  • v0.9.9 (ZIP, 3.11 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20170906
  • v0.9.8 (ZIP, 1.60 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20170822
  • v0.9.7 (ZIP, 1.49 MB)
  • Настъпили промени
 • Версия 20170618
  • v0.9.6 (ZIP, 1.21 MB)
  • Настъпили промени

Самостоятелно приложение на C++

Понастоящем самостоятелното софтуерно приложение работи само под Windows, в 32-битова или в 64-битова инсталация. Работи с XLS, XLSX и tab-delimited TXT файлове, които в зависимост от версията на MS Excel може да имат ограничения на броя колони на матрицата с входните данни.
Автор: Деян Мавров. Разработката се координира между Деян Мавров, Нора Ангелова и Вася Атанасова.

 • Версия 20171123
 • Версия 20150223
  • 32-битова версия (ZIP, 24.1 MB)
  • 64-битова версия (ZIP, 26.4 MB)
  • Помощ за потребители
  • Настъпили промени
 • Версия 20150206

Скрипт за MATLAB

Скрипт за MATLAB, който реализира алгоритъма за ИКА. Работи с CSV файлове с произволни размерности на матрицата с входните данни.
Автори: Петър Василев и Олимпия Роева.

 • Версия 20150217
  • Скрипт и 2 функции (ZIP, 2 Kb)
  • Помощ за потребители (PDF, 178 Kb)
  • Настъпили промени
 • Версия 20150216

Comments are closed.